Citāti un domas par klusumu:

Cilvēces nelaime ceļas no viena vienīga avota, proti, ka viņi nespēj mierīgi atrasties istabā. (Blēzs Paskāls)

Caur vārdiem klātesošs kļūst Vārds. Vārds nāk no Dieva. Vārds ir Dievs. Kā mēs, kas esam daļa no šīs pasaules, ar saviem vārdiem varam darīt klātesošu Vārdu? Domas attīrīšanas procesā attīrās arī mūsu vārdi. Kā mēs varam atvērt pasauli un ieiet tajā bez ieiešanas Dieva klusumā, no kura izriet Vārds? Lai attīrītu mūsu vārdus, lai attīrītu pasaules vārdus, mums ir nepieciešams klusums, kas kļūst par kontemplāciju. Tas ieved mūs Dieva klusumā. Tur mēs nonākam līdz vietai, kur dzimst Vārds, pestīšanu nesošais Vārds (Benedikts XVI)

Mani iedvesmo klusums un mežs (Pēteris Vasks)

Bet kādēļ gan vajadzīga fona mūzika, ja tik skaists ir klusums? (Pēteris Vasks)